Katedra Psychologii Zdrowia 

Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie 

Zespół Psychologów Klinicznych 

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii 

Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II w Krakowie 

Zapraszają na X Sympozjum z cyklu 

Współczesny model pracy psychologa z chorym somatycznie – dylematy i propozycje. 

„Psychologia zdrowia w Transplantologii” 

Sympozjum odbędzie się 31 marca 2017 roku w Sali nr 5 Centrum Edukacji i Szkoleń 

KSS im Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, w Krakowie w godzinach od 10.00 - 13.00

10.00 – 10.30
Prof. dr hab. Helena Wrona—Polańska Wiedza o transplantologii szansą na zdrowie

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje”

Termin: 23–25 marca 2017 r.

    Organizatorzy:
    • Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego
    • Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego

23 marca 2017 r. godz. 14:30–17:00 obrady w sekcjach
SEKCJA III: POKONAĆ (Z NADZIEJĄ) CIERPIENIE

Moderacja: prof. nadzw. dr hab. Helena Wrona-Polańska, dr hab. Danuta Wolska

24 marca 2017 r., piątek godz. 9:00–10:50 (aula, II p.)
II SESJA PLENARNA: MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIEKA STAREGO – PERSPEKTYWA POLITYKI ZDROWOTNEJ
Moderacja: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Halicka, prof. nadzw. dr hab. Piotr Szukalski

Wykład: prof. nadzw. dr hab. Helena Wrona-Polańska
Człowiek jako kreator własnego zdrowia i jakości życia w późnej dorosłości

Informacje: www.zdrowo.up.krakow.pl

© 2017 Helena Wrona-Polanska. All Rights Reserved. Designed By MARTATELIER.PL