Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Jak starzeć się zdrowo"

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje”

Termin: 23–25 marca 2017 r.

    Organizatorzy:
    • Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego
    • Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego

23 marca 2017 r. godz. 14:30–17:00 obrady w sekcjach
SEKCJA III: POKONAĆ (Z NADZIEJĄ) CIERPIENIE

Moderacja: prof. nadzw. dr hab. Helena Wrona-Polańska, dr hab. Danuta Wolska

24 marca 2017 r., piątek godz. 9:00–10:50 (aula, II p.)
II SESJA PLENARNA: MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIEKA STAREGO – PERSPEKTYWA POLITYKI ZDROWOTNEJ
Moderacja: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Halicka, prof. nadzw. dr hab. Piotr Szukalski

Wykład: prof. nadzw. dr hab. Helena Wrona-Polańska
Człowiek jako kreator własnego zdrowia i jakości życia w późnej dorosłości

Informacje: www.zdrowo.up.krakow.pl

© 2017 Helena Wrona-Polanska. All Rights Reserved. Designed By MARTATELIER.PL