X Sympozjum: Współczesny model pracy psychologa z chorym somatycznie – dylematy i propozycje

Katedra Psychologii Zdrowia 

Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie 

Zespół Psychologów Klinicznych 

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii 

Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II w Krakowie 

Zapraszają na X Sympozjum z cyklu 

Współczesny model pracy psychologa z chorym somatycznie – dylematy i propozycje. 

„Psychologia zdrowia w Transplantologii” 

Sympozjum odbędzie się 31 marca 2017 roku w Sali nr 5 Centrum Edukacji i Szkoleń 

KSS im Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, w Krakowie w godzinach od 10.00 - 13.00

10.00 – 10.30
Prof. dr hab. Helena Wrona—Polańska Wiedza o transplantologii szansą na zdrowie

© 2017 Helena Wrona-Polanska. All Rights Reserved. Designed By MARTATELIER.PL